ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนละทายวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 16  
18 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 16  
19 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 16  
20 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 28  
30 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 28  
31 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 28  
32 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82 ทอง 32  
35 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 32  
36 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 36  
40 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 40  
42 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 40  
43 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 40  
44 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 40  
45 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 40  
46 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79 เงิน 46  
48 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 48  
49 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 48  
50 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 50  
51 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 50  
52 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 52  
53 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 52  
54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 54  
55 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 54  
56 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 56  
57 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 56  
58 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 59  
60 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 60  
61 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน