ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 7  
11 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 7  
12 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 12  
16 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 12  
17 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 17  
21 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 17  
22 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 17  
23 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 23  
24 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 23  
25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 23  
26 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 23  
27 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 23  
28 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 28  
31 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 28  
32 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 28  
33 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 33  
36 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 33  
37 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 33  
38 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 38  
40 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 38  
41 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 38  
42 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 38  
43 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79 เงิน 43  
44 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 79 เงิน 43  
45 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 45  
46 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 47  
48 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 47  
49 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 49  
50 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 50  
51 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 50  
52 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 52  
54 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 54  
55 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 54  
56 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 56  
57 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 56  
58 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 58  
59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 58  
60 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 60  
61 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน