ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง 6  
10 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง 6  
11 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 11  
13 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 11  
14 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 11  
15 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 11  
16 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 11  
17 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 11  
18 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 92 ทอง 11  
19 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 19  
21 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 19  
22 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 22  
26 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 22  
27 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 22  
28 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 28  
29 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 28  
30 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88 ทอง 28  
31 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 28  
32 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 28  
33 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 28  
34 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 34  
36 โรงเรียนบึงบูรพ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 34  
37 โรงเรียนพันดอนวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 34  
38 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 34  
39 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 34  
40 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 40  
41 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 40  
42 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 40  
43 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 40  
44 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 40  
45 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 40  
46 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 46  
47 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 46  
48 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 46  
49 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78 เงิน 49  
51 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 49  
52 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 49  
53 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 53  
54 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 53  
55 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76 เงิน 53  
56 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 56  
57 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 56  
58 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 56  
59 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 56  
60 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน