ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 99.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 99.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 99.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 99.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 99.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 99.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 99.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 99.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 99 ทอง 9  
10 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 98.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 98.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 98.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98.10 ทอง 14  
15 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 98 ทอง 15  
16 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 97.90 ทอง 16  
17 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 97.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 97.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 97.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 97.10 ทอง 20  
21 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 97 ทอง 21  
22 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96.90 ทอง 22  
23 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96.70 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง 27  
28 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 95.50 ทอง 29  
30 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95.30 ทอง 30  
31 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง 31  
32 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.30 ทอง 34  
35 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง 35  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.70 ทอง 36  
37 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93 ทอง 39  
40 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.50 ทอง 41  
42 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 42  
43 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 43  
44 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.50 ทอง 44  
45 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 45  
46 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 46  
47 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.50 ทอง 47  
48 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 48  
49 โรงเรียนพิชญวิทย์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.50 ทอง 50  
51 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.20 ทอง 51  
52 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 52  
53 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.50 ทอง 53  
54 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 54  
55 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 55  
56 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 56  
57 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.50 ทอง 57  
58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 58  
59 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 59  
60 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 60  
61 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน