ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีแสงธรรม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.30 ทอง 25  
26 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.10 ทอง 27  
28 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.90 ทอง 29  
30 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.85 ทอง 30  
31 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.75 ทอง 32  
33 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.70 ทอง 33  
34 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.65 ทอง 34  
35 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.55 ทอง 36  
37 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.30 ทอง 38  
39 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 44  
45 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 46  
47 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.50 เงิน 47  
48 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 48  
49 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.50 เงิน 49  
50 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 50  
51 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72.50 เงิน 51  
52 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72 เงิน 52  
53 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71.50 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.40 เงิน 54  
55 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71.30 เงิน 55  
56 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.20 เงิน 56  
57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71.10 เงิน 57  
58 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 58  
59 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.50 เงิน 59  
60 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน