ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 96.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.20 ทอง 4  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 95.20 ทอง 4  
8 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.20 ทอง 4  
9 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93.60 ทอง 9  
13 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.60 ทอง 9  
14 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 14  
16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 14  
17 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 14  
18 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 14  
19 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง 14  
20 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง 20  
24 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง 20  
25 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง 20  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.60 ทอง 20  
27 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.60 ทอง 20  
28 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 89.60 ทอง 20  
29 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 29  
30 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 29  
31 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 29  
32 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 29  
33 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 29  
34 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 29  
35 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 29  
36 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 29  
37 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 29  
38 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 29  
39 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 29  
40 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 29  
41 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 29  
42 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 29  
43 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 29  
44 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 29  
45 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 45  
46 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.40 ทอง 45  
47 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.40 ทอง 45  
48 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.40 ทอง 45  
49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.40 ทอง 45  
50 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 50  
51 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 50  
52 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 50  
53 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 50  
54 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 50  
55 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 50  
56 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 50  
57 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.60 เงิน 57  
59 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.60 เงิน 57  
60 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.60 เงิน 57  
61 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.60 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน