ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 6  
10 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 6  
11 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 11  
15 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 11  
16 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 11  
17 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 11  
18 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง 11  
19 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 19  
21 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 19  
22 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 19  
23 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 19  
24 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 19  
25 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 25  
30 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 25  
31 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 31  
33 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 31  
34 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 31  
35 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 31  
36 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 31  
37 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 37  
38 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 37  
39 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 37  
40 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 37  
41 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 37  
42 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 37  
43 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 43  
44 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 43  
45 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 43  
46 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 76 เงิน 43  
47 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 43  
48 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 43  
49 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 49  
50 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 49  
51 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 49  
52 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 49  
53 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 67 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 67 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 53  
58 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 53  
59 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 53  
60 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 53  
61 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 53  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน