ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79 เงิน 19  
21 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 19  
22 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 22  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 27  
29 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 31  
33 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 31  
34 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71 เงิน 34  
36 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 34  
37 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 37  
40 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 37  
41 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 37  
42 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 37  
43 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 45  
48 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 64 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 61 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน