ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.90 ทอง 12  
14 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89.90 ทอง 12  
15 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.90 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.90 ทอง 18  
20 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.90 ทอง 18  
21 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.10 ทอง 24  
25 โรงเรียนปากชมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.70 ทอง 27  
28 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.50 ทอง 28  
29 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.50 ทอง 28  
30 โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.40 ทอง 30  
32 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.10 ทอง 32  
33 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 33  
34 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 33  
35 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 33  
36 โรงเรียนโชคชัยวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.90 ทอง 36  
37 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.70 ทอง 37  
38 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.70 ทอง 37  
39 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.70 ทอง 37  
40 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.50 ทอง 41  
42 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.30 ทอง 43  
44 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.30 ทอง 43  
45 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.20 ทอง 45  
47 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 45  
48 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.10 ทอง 48  
49 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.10 ทอง 48  
50 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.90 ทอง 50  
51 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.90 ทอง 50  
52 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.90 ทอง 50  
53 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.90 ทอง 50  
54 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.60 ทอง 55  
56 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.80 ทอง 56  
57 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83.60 ทอง 57  
59 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.30 ทอง 59  
60 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.80 ทอง 60  
61 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72.10 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน