ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.30 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.90 ทอง 20  
21 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.70 ทอง 22  
23 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.50 ทอง 24  
26 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.50 ทอง 24  
27 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.50 ทอง 24  
28 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 81.30 ทอง 28  
29 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.50 ทอง 31  
33 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.50 ทอง 31  
34 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.10 ทอง 35  
36 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.10 ทอง 35  
37 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.10 ทอง 35  
38 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.10 ทอง 35  
39 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 39  
41 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 39  
42 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 39  
43 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.10 เงิน 43  
44 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.50 เงิน 45  
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.10 เงิน 47  
48 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.50 เงิน 48  
49 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.10 เงิน 50  
51 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.10 เงิน 50  
52 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 52  
53 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.90 เงิน 53  
54 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.80 เงิน 54  
55 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.60 เงิน 55  
56 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.30 เงิน 56  
57 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.10 เงิน 57  
58 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.30 เงิน 58  
59 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.10 เงิน 60  
61 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70.90 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน