ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 79.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.40 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79 เงิน 24  
26 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 79 เงิน 24  
27 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.20 เงิน 27  
29 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.60 เงิน 30  
32 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.20 เงิน 37  
39 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.20 เงิน 37  
40 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 40  
42 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.60 เงิน 43  
45 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.60 เงิน 43  
46 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75 เงิน 48  
49 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74.20 เงิน 49  
50 โรงเรียนโนนเทพ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.20 เงิน 49  
51 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 51  
52 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.60 เงิน 52  
53 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.40 เงิน 53  
54 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.40 เงิน 53  
55 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.40 เงิน 53  
56 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.40 เงิน 53  
57 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.40 เงิน 58  
59 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.20 เงิน 59  
61 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน