ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.20 ทอง 22  
25 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 25  
27 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 25  
28 โรงเรียนพนมรุ้ง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 29  
32 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 34  
36 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 44  
46 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 83 ทอง 44  
47 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง 47  
48 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.60 ทอง 47  
49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.80 ทอง 49  
50 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.20 ทอง 50  
51 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.40 ทอง 52  
54 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.40 ทอง 52  
55 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 56  
57 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 56  
58 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.80 เงิน 58  
59 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 59  
60 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.40 เงิน 60  
61 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน