ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาอุด สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.40 ทอง 15  
17 โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.40 ทอง 15  
18 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.20 ทอง 18  
21 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 21  
24 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 21  
25 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.20 ทอง 27  
30 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 30  
31 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนดอนตาลวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.20 ทอง 33  
36 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 36  
37 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 36  
38 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 36  
39 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86 ทอง 36  
40 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 36  
41 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.40 ทอง 41  
43 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.40 ทอง 41  
44 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 44  
46 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.20 ทอง 44  
47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.20 ทอง 44  
48 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 48  
49 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.40 ทอง 49  
50 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.40 ทอง 49  
51 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.40 ทอง 49  
52 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 53  
54 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.20 ทอง 55  
57 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.80 ทอง 57  
58 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.60 ทอง 58  
59 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.60 ทอง 58  
60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.40 ทอง 60  
61 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน