ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.70 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองคูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.50 ทอง 22  
24 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.30 เงิน 26  
27 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.10 เงิน 28  
29 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  
31 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน