ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.76 ทอง 16  
17 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.30 ทอง 17  
18 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.18 ทอง 18  
19 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.16 ทอง 19  
20 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.14 ทอง 20  
21 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80.12 ทอง 21  
22 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.10 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 23  
26 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 23  
27 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 23  
28 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.30 เงิน 29  
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.30 เงิน 29  
31 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.10 เงิน 31  
32 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75.60 เงิน 32  
34 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.80 เงิน 37  
39 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.30 เงิน 41  
42 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71.60 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน