ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 88.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนสิงห์วงศ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.75 ทอง 16  
17 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนจารุณีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนโนนคำวิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.80 ทอง 24  
27 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.40 ทอง 29  
32 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนพนาศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.80 เงิน 34  
36 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.60 เงิน 38  
40 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 40  
41 โรงเรียนคำยางพิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 42  
43 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.60 เงิน 44  
46 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.20 เงิน 46  
48 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76 เงิน 48  
49 โรงเรียนชีลองวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73.60 เงิน 51  
52 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 52  
53 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 52  
54 โรงเรียนถ่อนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 69.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68.80 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65.80 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 65 ทองแดง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน