ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 302
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.40 ทอง 8  
11 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 12  
15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.40 ทอง 17  
20 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 23  
25 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.60 ทอง 23  
26 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.60 ทอง 23  
27 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 23  
28 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 32  
35 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 32  
36 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.80 ทอง 36  
38 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.80 ทอง 36  
39 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84.60 ทอง 39  
40 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.60 ทอง 39  
41 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.60 ทอง 39  
42 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.60 ทอง 39  
43 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.60 ทอง 39  
44 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.40 ทอง 44  
46 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.40 ทอง 44  
47 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 48  
49 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 48  
50 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 48  
51 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 48  
52 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 48  
53 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.80 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.80 ทอง 53  
55 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.40 ทอง 55  
57 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.40 ทอง 55  
58 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.40 ทอง 55  
59 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.40 ทอง 55  
60 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 60  
61 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.40 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน