ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 301
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 93.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 93.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.20 ทอง 7  
9 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 92.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.20 ทอง 13  
16 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 91.20 ทอง 13  
17 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91.20 ทอง 13  
18 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 18  
19 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.20 ทอง 23  
25 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.20 ทอง 23  
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.20 ทอง 23  
27 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.60 ทอง 27  
30 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 32  
33 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.75 ทอง 34  
35 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.20 ทอง 36  
38 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง 39  
40 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.60 ทอง 40  
41 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง 42  
44 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง 42  
45 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 87 ทอง 45  
46 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.40 ทอง 48  
49 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 50  
51 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.80 ทอง 51  
53 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 53  
54 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.60 ทอง 54  
55 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.20 ทอง 56  
58 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 58  
59 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 58  
60 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.60 ทอง 60  
61 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน