ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.60 ทอง 12  
15 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89.60 ทอง 12  
16 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.20 ทอง 26  
28 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.20 ทอง 26  
29 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 29  
30 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 29  
31 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.80 ทอง 31  
33 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 31  
34 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.60 ทอง 34  
36 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86.40 ทอง 36  
38 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.40 ทอง 36  
39 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 39  
40 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.80 ทอง 40  
43 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.60 ทอง 43  
45 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.60 ทอง 43  
46 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.40 ทอง 46  
47 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.40 ทอง 46  
48 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.40 ทอง 46  
49 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 49  
50 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.60 ทอง 50  
51 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.60 ทอง 50  
52 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.20 ทอง 53  
55 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 56  
57 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.60 ทอง 57  
58 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.20 ทอง 58  
59 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 59  
60 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.60 ทอง 60  
61 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78.40 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน