ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 299
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.20 เงิน 16  
18 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.20 เงิน 16  
19 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77.60 เงิน 24  
26 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.20 เงิน 26  
28 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 28  
30 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.80 เงิน 30  
32 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.40 เงิน 32  
34 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.40 เงิน 36  
38 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.60 เงิน 41  
43 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.40 เงิน 43  
45 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74.20 เงิน 45  
46 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 46  
47 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.60 เงิน 47  
48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.20 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.20 เงิน 48  
50 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73 เงิน 50  
51 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 52  
53 โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.80 เงิน 53  
54 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 54  
55 โรงเรียนกุฉินารายณ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนอาเวมารีอา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 64 ทองแดง 60  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน