ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 298
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 4  
7 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.50 เงิน 17  
19 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.50 เงิน 17  
20 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 66.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.50 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65.50 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64.50 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64.50 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 64.50 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64.50 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63.50 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 63 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 41  
47 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 63 ทองแดง 41  
48 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63 ทองแดง 41  
49 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 62.50 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62.50 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 62 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 51  
58 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 51  
59 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 59 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 57 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน