ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 297
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 95.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 10  
12 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 92.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 92.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 91.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 25  
26 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.20 ทอง 31  
33 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 89 ทอง 33  
34 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 35  
37 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 35  
38 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.40 ทอง 38  
41 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 41  
42 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.80 ทอง 42  
43 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.40 ทอง 44  
46 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 87.20 ทอง 46  
47 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.60 ทอง 48  
49 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.20 ทอง 49  
51 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.80 ทอง 51  
52 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.80 ทอง 51  
53 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85 ทอง 53  
54 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.80 ทอง 54  
55 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.40 ทอง 55  
56 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 56  
57 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.80 ทอง 57  
58 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.40 ทอง 58  
59 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.20 ทอง 59  
60 โรงเรียนหนองขอนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.20 ทอง 60  
61 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.80 ทอง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน