ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 296
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธงธานี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.78 ทอง 4  
5 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.72 ทอง 6  
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.44 ทอง 7  
8 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.10 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.24 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.14 ทอง 12  
13 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.98 ทอง 13  
14 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.88 ทอง 14  
15 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 81.84 ทอง 15  
16 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.76 ทอง 16  
17 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.56 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.48 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.44 ทอง 21  
22 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.22 ทอง 22  
23 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81.14 ทอง 23  
24 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.12 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.98 ทอง 25  
26 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.52 ทอง 26  
27 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.38 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.18 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.14 ทอง 29  
30 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.12 ทอง 30  
31 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.98 เงิน 31  
32 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.90 เงิน 32  
33 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 79.88 เงิน 33  
34 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.76 เงิน 34  
35 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.54 เงิน 35  
36 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.48 เงิน 37  
38 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.36 เงิน 38  
39 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.32 เงิน 39  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.22 เงิน 40  
41 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79.18 เงิน 41  
42 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.64 เงิน 42  
43 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 78.32 เงิน 43  
44 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78.24 เงิน 44  
45 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78.18 เงิน 45  
46 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.02 เงิน 46  
47 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.90 เงิน 47  
48 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.74 เงิน 48  
49 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.72 เงิน 49  
50 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.72 เงิน 49  
51 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.06 เงิน 51  
52 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.78 เงิน 53  
54 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.74 เงิน 54  
55 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.40 เงิน 55  
56 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.74 เงิน 56  
57 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.24 เงิน 58  
59 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.04 เงิน 59  
60 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.96 เงิน 60  
61 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.60 เงิน 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน