ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 295
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพนงามศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78.20 เงิน 12  
14 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.20 เงิน 12  
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77.60 เงิน 15  
17 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.40 เงิน 17  
19 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77.40 เงิน 17  
20 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.40 เงิน 23  
25 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.40 เงิน 23  
26 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.40 เงิน 30  
32 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74.20 เงิน 32  
34 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 34  
36 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.60 เงิน 37  
39 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.60 เงิน 37  
40 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 73.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 41  
43 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72.80 เงิน 43  
45 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.80 เงิน 43  
46 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.60 เงิน 46  
47 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 72.20 เงิน 47  
48 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.20 เงิน 47  
49 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71.60 เงิน 49  
50 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.40 เงิน 50  
51 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 69.80 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.80 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69.80 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 69.60 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 69 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 69 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 66.40 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63.60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน