ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 13  
17 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 17  
19 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 17  
20 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 20  
23 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74 เงิน 23  
26 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 26  
29 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 29  
31 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 29  
32 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 63 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 62 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนไพศาลพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 60 ทองแดง 56  
58 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 56  
59 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 56  
60 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 56  
61 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน