ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.75 เงิน 19  
20 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.25 เงิน 21  
22 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.75 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 76.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75.25 เงิน 29  
30 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.75 เงิน 31  
32 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 74.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.25 เงิน 33  
34 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73.75 เงิน 35  
36 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.25 เงิน 37  
38 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.75 เงิน 39  
40 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.25 เงิน 41  
42 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 67.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66.50 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64.50 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 63.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62.50 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60.50 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน