ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 292
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 78 เงิน 16  
20 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 78 เงิน 16  
21 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 16  
22 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 16  
23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 16  
24 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 16  
25 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 16  
26 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 16  
27 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 27  
29 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 27  
30 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 27  
31 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 27  
32 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 27  
33 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 75 เงิน 27  
34 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 27  
35 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75 เงิน 27  
36 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 75 เงิน 27  
37 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 27  
38 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73 เงิน 38  
40 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 38  
42 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 38  
43 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73 เงิน 38  
44 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 38  
45 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 38  
46 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 38  
47 โรงเรียนราษีไศล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 38  
48 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73 เงิน 38  
49 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 73 เงิน 38  
50 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 38  
51 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 68 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 51  
58 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 68 ทองแดง 51  
59 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 51  
60 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 51  
61 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68 ทองแดง 51  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน