ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 75.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 13  
18 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60 ทองแดง 23  
28 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 59 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 59 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 59 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 58 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 57 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 56 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 56 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 55 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 55 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 54 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 54 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 52 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 52 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 48 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 48 เข้าร่วม 43  
45 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 46 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 46 เข้าร่วม 45  
47 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 45 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 44 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 43 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 42 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 41 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 41 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 39 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 39 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 38 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 36 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 35 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 32 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 28 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 28 เข้าร่วม 59  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน