ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 61 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61 ทองแดง 20  
23 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 59 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 58 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 57 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 57 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 56 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 55 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 55 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 54 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 54 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 53 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 52 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 52 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 50 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 49 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 48 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 48 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 47 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 47 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 47 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 46 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 45 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 45 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 44 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 43 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 43 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 42 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 41 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 41 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 41 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 40 เข้าร่วม 55  
56 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 36 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 36 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 23 เข้าร่วม 58  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน