ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนลือวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
14 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน