ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง 4  
6 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 96.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 96 ทอง 7  
8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง 8  
11 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 12  
14 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 12  
15 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 12  
16 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 12  
17 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 17  
19 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 19  
23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 19  
24 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 19  
25 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 19  
26 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 26  
29 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 26  
30 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84 ทอง 26  
31 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 31  
35 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 35  
36 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 80 ทอง 35  
37 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 35  
38 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 78 เงิน 38  
41 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 38  
42 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78 เงิน 38  
43 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 38  
44 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 38  
45 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78 เงิน 38  
46 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76 เงิน 46  
48 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 46  
49 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 49  
50 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 49  
51 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 74 เงิน 49  
52 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 49  
53 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 49  
54 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 68 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 58 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 58 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 46 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน