ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 288
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง ชนะเลิศ  
4 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 9  
12 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 9  
13 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 13  
17 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 13  
18 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 13  
19 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 13  
20 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 20  
23 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 23  
26 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 78 เงิน 26  
27 โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 26  
28 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 28  
30 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 74 เงิน 30  
32 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 30  
33 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 30  
34 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 34  
36 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 34  
37 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 37  
40 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 37  
41 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 37  
42 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 66 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 66 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเอกปัญญา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 60 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 58 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 56 เข้าร่วม 54  
55 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 56 เข้าร่วม 54  
56 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 52 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 46 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 46 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 42 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 40 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 38 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน