ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.75 เงิน 24  
25 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76.25 เงิน 25  
26 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75.25 เงิน 28  
29 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 74.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.25 เงิน 34  
35 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 72.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 72.25 เงิน 37  
38 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 38  
39 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.75 เงิน 39  
40 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 71.50 เงิน 40  
41 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 41  
42 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.75 เงิน 42  
43 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.50 เงิน 43  
44 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 68 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65.50 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.50 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64.25 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63.75 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 63.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62.75 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 62.25 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61.75 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 61.25 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 60.75 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน