ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 286
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.75 ทอง 8  
9 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.25 ทอง 20  
21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.75 ทอง 21  
22 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 23  
24 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.75 เงิน 28  
29 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 71.25 เงิน 35  
36 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 70.75 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68.75 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68.25 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67.50 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66.25 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65.75 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65.25 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.75 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64.25 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 63.50 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 63.25 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 63 ทองแดง 56  
57 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62.25 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61.50 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60.75 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน