ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 12  
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 12  
15 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 15  
18 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 15  
19 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71 เงิน 15  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 20  
24 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 70 เงิน 20  
25 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 70 เงิน 20  
26 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนร่องคำ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 68 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 64 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 62 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 38  
44 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 38  
45 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 62 ทองแดง 38  
46 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 62 ทองแดง 38  
47 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 61 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 61 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61 ทองแดง 47  
51 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 47  
52 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 61 ทองแดง 47  
53 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 60 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 60 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 53  
57 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 60 ทองแดง 53  
58 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 60 ทองแดง 53  
59 โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน