ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78 เงิน 10  
13 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 72 เงิน 23  
25 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 72 เงิน 23  
26 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72 เงิน 23  
27 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 27  
28 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70 เงิน 28  
30 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70 เงิน 28  
31 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70 เงิน 28  
32 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70 เงิน 28  
33 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนกู่แก้ววิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 66 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 66 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 65 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 65 ทองแดง 39  
43 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 64 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 63 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 62 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 62 ทองแดง 48  
50 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 61 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 61 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 61 ทองแดง 50  
54 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 60 ทองแดง 54  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน