ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 87.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.40 ทอง 22  
24 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 25  
26 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.80 ทอง 26  
28 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.80 ทอง 26  
29 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83 ทอง 30  
31 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 33  
34 โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 79.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 39  
40 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 76.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 76.20 เงิน 41  
43 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 73.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 73.20 เงิน 43  
45 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 69.60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 69.60 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67.80 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 66.20 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 65.80 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 65.60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 54  
56 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 65 ทองแดง 54  
57 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 65 ทองแดง 54  
58 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.80 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.80 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 62.20 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 61.40 ทองแดง 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน