ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 276
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 90.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 90.40 ทอง 7  
10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.60 ทอง 19  
22 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.60 ทอง 19  
23 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.80 ทอง 24  
27 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 86.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86 ทอง 30  
31 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 34  
35 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.60 ทอง 35  
37 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.40 ทอง 37  
38 โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.20 ทอง 38  
40 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.80 ทอง 41  
43 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.60 ทอง 43  
44 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 44  
45 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.80 ทอง 45  
46 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82.40 ทอง 47  
48 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.40 ทอง 47  
49 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.20 ทอง 49  
50 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.20 ทอง 49  
51 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 51  
53 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 54  
55 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 80.20 ทอง 55  
56 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 56  
57 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.80 เงิน 57  
58 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.60 เงิน 58  
59 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.20 เงิน 59  
60 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.60 เงิน 60  
61 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน