ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 273
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 92.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 78.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 77.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.20 เงิน 27  
29 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.20 เงิน 27  
30 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75.80 เงิน 30  
31 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 75 เงิน 31  
33 โรงเรียนนาทมวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 73.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.20 เงิน 38  
40 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 72.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.20 เงิน 41  
43 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 71.60 เงิน 44  
45 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71 เงิน 45  
46 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 68.80 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 68.40 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 68.20 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 67.40 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.40 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 67 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 66.40 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 65 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 65 ทองแดง 55  
57 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 64.20 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 64 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 63.40 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 62.60 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน