ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนปทุมพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 87 ทอง 11  
14 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 11  
15 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนบัวขาว สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86 ทอง 15  
19 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 15  
20 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนลำปลายมาศ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 28  
30 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 28  
31 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 83 ทอง 28  
32 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 28  
33 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83 ทอง 28  
34 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 28  
35 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 28  
36 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82 ทอง 36  
40 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 36  
41 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82 ทอง 36  
42 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82 ทอง 36  
43 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 36  
44 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82 ทอง 36  
45 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 36  
46 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 36  
47 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 36  
48 โรงเรียนกำแพง สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 48  
49 โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 48  
50 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 48  
51 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 48  
52 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81 ทอง 48  
53 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 48  
54 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 48  
55 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 48  
56 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81 ทอง 48  
57 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 57  
58 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 57  
59 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 57  
60 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 57  
61 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80 ทอง 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน