ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 90.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 88.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 87 ทอง 19  
22 โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87 ทอง 19  
23 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.90 ทอง 23  
24 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนพนมรุ้ง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 86.30 ทอง 26  
27 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86.30 ทอง 26  
28 โรงเรียนเทศบาล ๖ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง 28  
29 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.90 ทอง 29  
30 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.60 ทอง 30  
32 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.20 ทอง 32  
35 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.20 ทอง 32  
36 โรงเรียนวรราชวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.10 ทอง 36  
37 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.10 ทอง 36  
38 โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนนาส่วงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.30 ทอง 39  
40 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84 ทอง 40  
42 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.50 ทอง 43  
44 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.40 ทอง 44  
45 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.20 ทอง 45  
46 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83.20 ทอง 45  
47 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.20 ทอง 45  
48 โรงเรียนประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 48  
49 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 48  
50 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.90 ทอง 50  
51 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง 51  
52 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.40 ทอง 52  
53 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.20 ทอง 53  
54 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.40 ทอง 54  
55 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.40 ทอง 54  
56 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 56  
57 โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 75 เงิน 57  
58 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) - -  
59 โรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  
60 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
61 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน