ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 93.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 90.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.83 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.83 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาแกวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 86.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.83 ทอง 22  
23 โรงเรียนนาแห้ววิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.67 ทอง 23  
25 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.17 ทอง 27  
28 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 85.17 ทอง 27  
29 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84.67 ทอง 30  
32 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84.17 ทอง 34  
35 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84 ทอง 35  
36 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 35  
37 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.83 ทอง 37  
38 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.67 ทอง 38  
39 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 83.50 ทอง 39  
40 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83.33 ทอง 40  
41 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 83.33 ทอง 40  
42 โรงเรียนสะแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.33 ทอง 40  
43 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83.33 ทอง 40  
44 โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.30 ทอง 44  
45 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.67 ทอง 45  
46 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.50 ทอง 46  
47 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82 ทอง 47  
48 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82 ทอง 47  
49 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.83 ทอง 49  
50 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81 ทอง 50  
51 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81 ทอง 50  
52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 50  
53 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.83 ทอง 53  
54 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.50 ทอง 54  
55 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.17 ทอง 55  
56 โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 56  
57 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80 ทอง 56  
58 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80 ทอง 56  
59 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80 ทอง 56  
60 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน