ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 93 ทอง 9  
12 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 93 ทอง 9  
13 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91 ทอง 13  
15 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง 13  
16 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 91 ทอง 13  
17 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 90 ทอง 17  
18 โรงเรียนนาวังวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 90 ทอง 17  
19 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 90 ทอง 17  
20 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89 ทอง 20  
21 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 21  
22 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 88 ทอง 21  
23 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนหนองซนพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85 ทอง 25  
26 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 26  
27 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84 ทอง 26  
28 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 28  
30 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 28  
31 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79 เงิน 32  
34 โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79 เงิน 32  
35 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77 เงิน 35  
37 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77 เงิน 35  
38 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76 เงิน 38  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75 เงิน 40  
42 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 75 เงิน 40  
43 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 74 เงิน 43  
45 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 43  
46 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74 เงิน 43  
47 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 74 เงิน 43  
48 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73 เงิน 48  
49 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72 เงิน 49  
50 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 49  
51 โรงเรียนฝางพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน