ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.20 ทอง 4  
6 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอ่างศิลา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 85.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนดงหลวงวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 85.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนจิกดู่วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 80.60 ทอง 29  
31 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) - -  
38 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน