ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 79.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 76.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76.80 เงิน 27  
29 โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 76.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 76.20 เงิน 30  
32 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 75.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 75.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 75 เงิน 34  
35 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74.80 เงิน 35  
37 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74.60 เงิน 37  
39 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนสิงห์วงศ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) 72.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72 เงิน 43  
44 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.80 เงิน 44  
45 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 71.40 เงิน 45  
46 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 71.20 เงิน 46  
47 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 71 เงิน 47  
48 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70.80 เงิน 48  
49 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 70.40 เงิน 49  
50 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 70.20 เงิน 50  
51 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 70.20 เงิน 50  
52 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69.60 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 69 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 68.20 ทองแดง 54  
55 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 67.40 ทองแดง 55  
56 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 67 ทองแดง 56  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน