ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 267
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิชญบัณฑิต สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 82.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 81.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนเดชอุดม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 80.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 80.20 ทอง 12  
15 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 79.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.80 เงิน 17  
19 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 78.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 77.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 76 เงิน 25  
27 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 74.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 74.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 74.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 74.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 74 เงิน 32  
34 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนพังเคนพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 73.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 73.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 73 เงิน 38  
39 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 72.80 เงิน 39  
40 โรงเรียนมะค่าวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 72.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71.20 เงิน 43  
45 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 70.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 70 เงิน 46  
47 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 68.60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 68.20 ทองแดง 48  
49 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน