ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84.75 ทอง 9  
10 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนพุทไธสง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 83.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 82.75 ทอง 14  
15 โรงเรียนผาเทิบวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.75 ทอง 15  
16 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 81.25 ทอง 16  
17 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81.25 ทอง 16  
18 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 80.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.25 ทอง 20  
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.25 ทอง 20  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 78.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 77.50 เงิน 24  
25 โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 73.50 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 73.25 เงิน 26  
27 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 72.25 เงิน 27  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 71.75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 (สกลนคร) 71.50 เงิน 30  
31 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 71.50 เงิน 30  
32 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 70.75 เงิน 33  
34 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70.75 เงิน 33  
35 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 70.25 เงิน 35  
36 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 66.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 64.25 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 62.50 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) - -  
41 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) - -  
42 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน