ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตึก สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 87.40 ทอง 10  
13 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.40 ทอง 10  
14 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนสังคมวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 84.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 84 ทอง 29  
30 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนคำม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 83.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 83.20 ทอง 31  
33 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83 ทอง 33  
36 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.60 ทอง 36  
38 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 82.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82.40 ทอง 38  
40 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 82.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 81.60 ทอง 41  
43 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 41  
44 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 81.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81 ทอง 45  
46 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 81 ทอง 45  
47 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 80.80 ทอง 47  
48 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 80.80 ทอง 47  
49 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80 ทอง 49  
50 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.60 เงิน 50  
51 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 79.20 เงิน 51  
52 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78.80 เงิน 52  
53 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 78.20 เงิน 53  
54 โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 77.60 เงิน 54  
55 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 77 เงิน 55  
56 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 76.80 เงิน 56  
57 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.60 เงิน 57  
58 โรงเรียนบรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน