ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 264
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 88.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 88.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 88.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 88.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนภัทรบพิตร สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 87.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.60 ทอง 16  
19 โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.60 ทอง 16  
20 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 87.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 87.20 ทอง 20  
23 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนสตรีศึกษา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 86.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86.60 ทอง 26  
28 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 86.60 ทอง 26  
29 โรงเรียนเชียงยืนวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 86 ทอง 29  
30 โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 85.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) 85.40 ทอง 31  
33 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 85.20 ทอง 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 85.20 ทอง 33  
35 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 85.20 ทอง 33  
36 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.20 ทอง 33  
37 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 84.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 84.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 84.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 84.20 ทอง 40  
41 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 84 ทอง 41  
42 โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 41  
43 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 83.40 ทอง 43  
44 โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 83.20 ทอง 44  
45 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 83 ทอง 45  
46 โรงเรียนมุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82.60 ทอง 46  
47 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 82.20 ทอง 47  
48 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82.20 ทอง 47  
49 โรงเรียนมัธยมพรสำราญ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 82.20 ทอง 47  
50 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.20 ทอง 47  
51 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 82 ทอง 51  
52 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 81.20 ทอง 52  
53 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 80.60 ทอง 53  
54 โรงเรียนวารินชำราบ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 79 เงิน 54  
55 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 78.80 เงิน 55  
56 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76.60 เงิน 56  
57 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 74 เงิน 57  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน