ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 263
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 91.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 87.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนสังขะ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 87.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 86.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 86.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนนางรอง สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนกมลาไสย สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) 85.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 84.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 84.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) 84 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 83.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) 82.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) 81.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) 81.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 80.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) 79.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) 79.20 เงิน 35  
37 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 79.20 เงิน 35  
38 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 78.80 เงิน 38  
39 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.40 เงิน 39  
40 โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 76.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) 76.40 เงิน 40  
42 โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 75.80 เงิน 42  
43 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75.40 เงิน 43  
44 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) 71 เงิน 44  
45 โรงเรียนกุมภวาปี สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน